Trudne rozmowy z pracownikami

Bycie przedsiębiorcą niesie ze sobą wiele wyzwań, którym trzeba sprostać. Prowadzenie działalności wiąże się z zatrudnianiem pracowników, ich zwalnianiem, czy wydawaniem poleceń. Nie każdy jest dobry w tej dziedzinie, dlatego warto się szkolić w tej kwestii.

Kim jest trudny pracownik?

rozmowa z trudnym pracownikiemKiedy zatrudniamy nowego pracownika, to najczęściej nic nie wskazuje na to, że będziemy mieli z nim problemy. Większość osób nie stwarza kłopotów i sumiennie wykonują swoje obowiązki, jednak bywają osoby, które nie chcą robić tego co do nich należy. Najczęściej jest to związane ze spóźnieniami, nienależytym wykonywaniem powierzonych obowiązków, łapaniem przepisów obowiązujących w miejscu pracy, czy trudnym charakterem. Pracodawca powinien być stanowczy jeżeli chce wzbudzać szacunek i posłuszeństwo wśród podwładnych, dlatego rozmowa z trudnym pracownikiem musi być twarda. Takiej osobie trzeba jasno przedstawić obowiązujące granice i jeżeli jest to możliwe, to dać drugą szansę, ponieważ każdy popełnia błędy i zasługuje na możliwość zrehabilitowania się. Wielu przedsiębiorców, czy managerów, którzy mają pod sobą innych pracowników, szkolą się w prowadzeniu takich rozmów, ponieważ nigdy nie jest łatwo udzielić nagany komuś z kim na przykład jesteśmy na „ty”, lub powiedzieć pracownikowi, że zostaje zwolniony. Jeżeli zależy nam na pracy jakiejś osoby, która jest ciężka w relacjach społecznych, to rozmowa z nią nie będzie łatwa, szczególnie kiedy ma ona problem z podporządkowaniem się innym osobom.

Nie każdy pracownik stwarza problemy, dlatego nie można się nastawiać negatywnie do ludzi. Trudni pracownicy są znaczną mniejszością, ale jeżeli już się taki pojawi w naszej firmie, to warto wiedzieć jak do niego należy podejść, aby wywołać odpowiedni rezultat.