Paszociąg w chlewni

Trudno wyobrazić sobie gospodarstwo rolne, zajmujące się hodowlą trzody chlewnej, bez mechanizacji procesu zadawania paszy. O ile ręczne napełnianie karmideł jest możliwe przy posiadaniu niewielkiej chlewni, w dalszym ciągu pozostaje uciążliwym, czasochłonnym i męczącym zajęciem.

Paszociąg niezbędnym wyposażeniem

paszociągi dla trzodyInstalacja wydajnych paszociągów ślimakowych pozwala na zaoszczędzenie ogromniej ilości czasu rolnika, który może być przeznaczony na wykonanie innych prac w gospodarstwie. Zadawanie paszy od zawsze było najbardziej czasochłonnym zajęciem, które też ograniczało znacznie możliwość rozwoju gospodarstwa, szczególnie gdy było ono gospodarstwem rodzinnym. Bez mechanizacji decyzja o zwiększeniu pogłowia wiązała się często z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Wykorzystując paszociągi dla trzody zadanie rolnika ogranicza się do napełnienia silosów paszą i kontroli prawidłowego ustawienia karmideł, by właściwa ilość pokarmu trafiała do koryt. Śledząc ubytek zawartości silosu łatwo można też zaobserwować, jakie jest dzienne spożycie paszy przez stado i czy nie odbiega od norm przyjętych dla danej grupy wiekowej. Zbyt niska ilość zjedzonego pokarmu może świadczyć o chorobie zwierząt lub o niewłaściwych parametrach paszy – na przykład pojawieniu się pleśni, zniechęcającej świnie do konsumpcji. Przy wyborze paszociągu należy wziąć pod uwagę, ile karmideł znajduje się w obsługiwanym budynku i jakiej długości ma być planowana linia podawania paszy. Będzie to istotne przy wyborze silnika napędzającego mechanizm ślimakowy podający paszę.

Usprawnienia mechaniczne w hodowli trzody chlewnej pozwalają na minimalizacje osób niezbędnych do obsługi stada. Obecnie stosowane urządzenia sprawiają, iż z obsługą nawet kilkutysięcznej fermy w okresie odchowu zwierząt bez problemu poradzi sobie kilka osób.