Czy kursy ATEX są potrzebne?

Dyrektywa ATEX ma zastosowanie do systemów zabezpieczających przed eksplozjami, a także do całego sprzętu używanego w atmosferach wybuchowych lub związanych z takimi atmosferami, jak sprzęt elektryczny i nieelektryczny, komponenty i urządzenia bezpieczeństwa, sterowanie i niezbędne dostosowania do bezpiecznego użytkowania tego sprzętu i systemów ochronnych.

Podstawy bezpieczeństwa w środowiskach ATEX

Szkolenia atexDyrektywa wymaga od produktów stosowanych w takich miejscach certyfikatu typu, deklaracji zgodności i instrukcja obsługi, pozwalającej na umieszczenie oznakowania. Szkolenia ATEX są przeprowadzane aby zaznajomić pracowników z zasadami bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych wybuchem. W przypadku producentów wymaga się systemu zapewnienia jakości kontrolowanej corocznie przez jednostkę notyfikowaną oraz wyznaczenie upoważnionej osoby zwanej osobą odpowiedzialną. Aby skutecznie zachować ognioodporność urządzenia należy zachować ostrożność przed uruchomieniem, aby upewnić się, że wszystkie śruby do zamknięcia pokryw i wlotów kabli są mocno dokręcone, a urządzenie blokujące jest dobrze skręcone, jeśli to konieczne. Zabrania się także modyfikacji oryginalnie wywierconych otworów. Istnieją zasady zwiększonego bezpieczeństwa wyposażenia, takie jak stosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, połączenia elektryczne, które nie mogą się poluzować. Istotne jest poszanowanie klas temperaturowych, zgodność przepustów kablowych oraz etykietowanie.

Stosowanie odpowiedniego sprzętu, szkolenie pracowników i zachowanie zdrowego rozsądku w miejscu pracy to podstawowe czynnik zwiększające bezpieczeństwo w strefach ATEX. Zwiększanie świadomości o możliwościach dojścia do wybuchu powodują zmniejszenie wypadków w miejscach pracy, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe.